Właściwości sprężyste płyty wiórowej i MDF jako materiałów anizotropwych o nierównomiernym rozkładzie gęstości na grubości płyty

Produkt niedostępny
Tytuł: Właściwości sprężyste płyty wiórowej i MDF jako materiałów anizotropwych o nierównomiernym rozkładzie gęstości na grubości płyty 
Autor: Marek Kociszewski 
Wydawca: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 
Rok wydania: 2014 
Liczba stron: 126 
Wymiary: 165x242mm 
Okładka miękka 
ISBN 978-83-7096-966-0 
 
Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt
Problematyka przedstawiona w pracy Właściwości sprężyste płyty wiórowej i MDF jako materiałów anizotropowych o nierównomiernym rozkładzie gęstości na grubości płyty  wpisuje się istotny nurt badań nad kompleksową oceną właściwości sprężystych tworzyw drzewnych w kontekście mozliwości ich wykorzystania w projektowaniu konstrukcji za pomocą metod komputerowych.
 
Płyty wiórowe i MDF są coraz szerzej stosowanymi materiałami konstrukcyjnymi. Często wykonuje się z nich elementy lub całe konstrukcje, które poddawane są znacznym obciążeniom. Projektowanie tych elementów/konstrukcji wymaga bazowania na obliczeniach wytrzymałościowych, które z kolei wymagają znajomości właściwości mechanicznych płyt. Pomimo wielu badań właściwości te nie są dostatecznie poznane. Płyty wiórowe i MDF są bowiem, w odróżnieniu od większości materiałów konstrukcyjnych - np. metali i ich stopów oraz tworzyw sztucznych, materiałami cechującymi się dużą niejednorodnością budowy. Składają się z drobnych cząstek drzewnych usytuowanych względem siebie w sposób nieuporządkowany, a ponadto w wyniku procesu prasowania ich gęstość jest mocno zróżnicowana - warstwy leżące blisko powierzchni mają znacznie większą gęstość niż warstwy środkowe. Niejednorodność struktury na grubości płyty charakteryzuje zwłaszcza typowe trzywarstwowe płyty wiórowe, których warstwy zewnętrzne wykonuje się z drobniejszych wiórów, stosując większy stopień zaklejenia niż w przypadku warstwy wewnętrznej. Drugim istotnym utrudnieniem w badaniu właściwości mechanicznych płyt wiórowych i MDF jest, podobnie jak w przypadku drewna, silna anizotropia tych właściwości, zwłaszcza w odniesieniu do kierunku równoległego i prostopadłego do płaszczyzny płyty.
 
Właściwości sprężyste są tymi właściwościami mechanicznymi płyt drewnopochodnych, od których zależą odkształcenia sprężyste poddanych obciążeniom elementów konstrukcyjnych wykonanych z tych płyt. Znajomość tych właściwości umożliwia projektowanie odpowiednio sztywnych, czyli odpornych na odkształcenia elementów konstrukcyjnych. Właściwości sprężyste materiału wyrażane są poprzez stałe sprężystości. W niektórych przypadkach wystarczające jest posłużenie się w obliczeniach projektowych stałymi sprężystości odniesionymi do płyty traktowanej jako monolit. W wielu przypadkach konieczne staje się jednak uwzględnienie stałych sprężystości warstw płyty. Jednym z problemów jest dobór odpowiedniego modelu anizotropii właściwości sprężystych, tak w odniesieniu do płyty wiórowej lub MDF, jak i ich warstw. Analiza właściwości sprężystych tych płyt jest złożona, wymaga korzystania z teorii sprężystości ciał anizotropowych oraz mechaniki układów warstwowych. Kolejnym problemem jest wyznaczanie stałych sprężystości warstw płyt. Metody bezpośredniego wyznaczania tych stałych na próbkach danej warstwy są nieefektywne. Zachodzi więc potrzeba opracowania bardziej efektywnych metod pośrednich. Celowość poznania właściwości sprężystych warstw płyt drewnopochodnych, w tym płyt wiórowych i MDF, jest tym większa, że w coraz większym stopniu do projektowania konstrukcji zawierających te płyty stosuje się metody komputerowe, zwłaszcza metody obliczeń numerycznych bazujące na metodzie elementów skończonych.
WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ I INDEKSÓW
1. WSTĘP                                              
2. MODELE ANIZOTROPII WŁAŚCIWOŚCI SPRĘŻYSTYCH
3. SPRĘŻYSTOŚĆ UKŁADÓW WARSTWOWYCH          
4. STAN WIEDZY                               
5. CEL i ZAKRES PRACY 
6. METODYKA BADAŃ   
6.1. Wprowadzenie  
6.2. Materiały                                         
6.3. Metodyka określania rozkładu wartości modułów sprężystości na grubości płyty                        
6.4. Metodyka wyznaczania stałych sprężystości warstw płyty  
6.5. Metodyka pośredniego wyznaczania modułów sprężystości warstw płyty                                      
7. WYNIKI BADAŃ I ICH ANALIZA 
7.1. Rozkłady modułów Ex Ey i Gxy na grubości płyty   
7.2. Stałe sprężystości warstw              
7.3. Moduły Ex Ey i Gxy warstw płyty wyznaczone metodą pośrednią   
7.4. Porównanie wyników badań              
8. MODELOWANIE NUMERYCZNE ELEMENTÓW
Z PŁYTY WIÓROWEJ I MDF                   
9. WNIOSKI                               
LITERATURA                                          
WYKAZ NORM                                         
SUMMARY   
Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 14 z 14
Kategoria Tworzywa drzewne

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)