Uprawa miskanta olbrzymiego - energetyczne i pozaenergetyczne możliwości wykorzystania słomy

Cena: 29,90 zł

(Cena netto: 28,48 zł)


Brak towaru na stanie Oczekujemy na dostawę lub
 produkt jest dostępny na zamówienie
Czas oczekiwania na realizację 14 dni

Tytuł: Uprawa miskanta olbrzymiego - energetyczne i pozaenergetyczne możliwości wykorzystania słomy
Autor: red. Andrzej Kotecki
Wydawca: UP Wrocław
Rok wydania: 2010
Liczba stron: 186
Wymiary: 170x240mm
Okładka miękka
ISBN 978-83-60574-96-6
Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

W strategiach rozwoju energetyki krajów rozwiniętych coraz większy nacisk kładzie się na pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych. W Polsce według przyjętej przez Sejm „Strategii rozwoju energetyki odnawialnej" jej udział powinien osiągnąć 7,5% w roku 2010 i 14% w roku 2020. W celu realizacji tych założeń, obok drewna opałowego i rolniczych produktów ubocznych, konieczna będzie produkcja biomasy na plantacjach energetycznych lokalizowanych na użytkach rolnych.
Do gatunków roślin potencjalnie przydatnych do takiej produkcji w naszych warunkach siedliskowych zalicza się: wierzbę krzewiastą (Salix sp.), miskanta olbrzymiego (Miscanthus x giganteus Greef et Den.), ślazowca pensylwańskiego (Sida hermaphradita Rusby) i topinambur (Helianthus tuberosus L.)
Miskant to mieszaniec międzygatunkowy, który został sprowadzony z Japonii do Danii w 1930 r. przez Aksela Olsena i dał początek istniejącym dzisiaj w Europie formom uprawnym.
Opracowanie
"Uprawa miskanta olbrzymiego - energetyczne i pozaenergetyczne możliwości wykorzystania słomy" jest wynikiem 3-letnich badań prowadzonych w ramach projektu rozwojowego własnego nr R 1200702 pt.: „Opracowanie technologii uprawy miskanta olbrzymiego i możliwości wykorzystania słomy na cele energetyczne i poza-energetyczne".

Słowo wstępne
1. Rozmnażanie miskanta olbrzymiego (Miscanthus x giganteus Greef et Deu.)
    1.1. Mikropropagacja Miscanthus x gigunteus Greef et Deu.
    Wstęp
    Materiał i metody badań
    Wyniki
    Dyskusja
    Podsumowanie
    Piśmiennictwo
2. Czynniki warunkujące plonowanie i skład chemiczny miskanta olbrzymiego (Miscanthus x giganteus Greef et Deu.)
    2.1. Aktywność fotosyntetyczna
    Wstęp
    Materia! i metody badań
    Wyniki badan i dyskusja
    Wnioski
    Piśmiennictwo
    2.2. Dynamika nagromadzania biomasy
    Wstęp
    Materiały i metody badań
    Wyniki badań i dyskusja
    Wnioski
    Piśmiennictwo
    2.3. Zmiany zawartości i dynamika pobierania makroskładników w okresie wegetacji
    Wstęp
    Materiał i metody badań
    Wyniki badań i dyskusja
    Wnioski
    Piśmiennictwo
    2.4. Zmiany zawartości i dynamika pobierania mikroskładników w okresie wegetacji
    Wstęp
    Materiał i metody badań
    Wyniki badań i dyskusja
    Wnioski
    Piśmiennictwo
3. Wybrane elementy agrotechniki miskanta olbrzymiego (Miscanthus x giganteus Greef et Deu.)
    3.1. Wpływ terminu zbioru oraz nawożenia azotem i potasem na rozwój i plonowanie miskanta olbrzymiego (Miscanthus x giganteus Greef et Deu.)
    Wstęp
    Metodyka i warunki badań
    Wyniki badań i dyskusja
    Wnioski
    Piśmiennictwo
    3.2. Następczy wpływ chemicznego zwalczania chwastów w pierwszym roku, po posadzeniu, na rozwój i plonowanie miskanta olbrzymiego (Miscanthus x giganteus Greef et Deu.)
    Wstęp
    Metodyka i warunki badań
    Wyniki badań i dyskusja
    Wnioski
    Piśmiennictwo
    3.3. Następczy wpływ częstotliwości koszenia, w pierwszym roku po posadzeniu, na rozwój i plonowanie miskanta olbrzymiego (Miscanthus x giganteus Greef et Deu.)
    Wstęp
    Metodyka i warunki badań
    Wyniki badań
    Wnioski
    Piśmiennictwo
4. Choroby i szkodniki występujące na miskancie olbrzymim (Miscanthus x Giganteus Greef et Deu.)
    4.1. Liczebność i skład gatunkowy przylżeńców (Thysanoptera) występujących na miskancie olbrzymim (Miscanthus x giganteus Greef et Deu.)
    Wstęp
    Miejsce i metody badań
    Wyniki badań
    Wnioski
    Piśmiennictwo
    4.2. Ocena zdrowotności miskanta olbrzymiego (Miscanthus x giganteus Greef et Deu.)
    Wstęp
    Materiał i metody badań
    Wyniki badań
    Dyskusja
    Wnioski
    Piśmiennictwo
5. Wykorzystanie słomy miskanta olbrzymiego (Miscanihus xgiganteus Greef et Deu.) na cele energetyczne
5.1. Miskant olbrzymi jako nośnik energii odnawialnej
    Wstęp
    Cel pracy
    Metodyka i zakres badań
    Wyniki badań
    Podsumowanie i wnioski
    Piśmiennictwo

Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 24 z 30 Następny Następny
Kategoria Biomasa

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Usuwanie drzew i krzewów
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)