Technologia tworzyw drzewnych - Wykończanie powierzchni

Cena: 51,98 zł

(Cena netto: 49,50 zł)


Brak towaru na stanie Oczekujemy na dostawę lub
 produkt jest dostępny na zamówienie
Czas oczekiwania na realizację 45 dni

Tytuł: Technologia tworzyw drzewnych 2 - Wykańczanie powierzchni
Autor: Stanisław Proszyk
Wydawca: WSiP
Rok wydania: 1999 Wyd. IV poprawione - Reprint 2010
Liczba stron: 376
Wymiary: 145x205 mm
Okładka miękka
ISBN 83-02-06977-9

Ocena klientów
Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

W książce "Technologia tworzyw drzewnych 2 - Wykańczanie powierzchni" omówiono przygotowanie powierzchni drewna i tworzyw drzewnych do wykończenia, wyroby lakierowe, metody ich nanoszenia, suszenia i utwardzania, obróbkę uszlachetniającą, wady powłok lakierowych, rodzaje wykończania powierzchni tworzyw drzewnych (oklejanie okleinami naturalnymi i sztucznymi, obłogami, płytami pilśniowymi, laminowanie, intarsjowanie, inkrustowanie). Przedstawiono również linie technologiczne stosowane do wykończania powierzchni.

"Technologia tworzyw drzewnych 2 - Wykańczanie powierzchni" zawiera informacje dotyczące przygotowania powierzchni drewna i tworzyw drzewnych do wykończania, charakterystyki i właściwości wyrobów lakierowych, metod ich nanoszenia, suszenia i utwardzania oraz obróbki uszlachetniającej i wad powłok lakierowych. Ponadto omówiono rodzaje wykończania powierzchni tworzyw drzewnych, takie jak: oklejanie okleinami naturalnymi, obłogami, płytami pilśniowymi, okleinami sztucznymi, laminowanie, intarsjowanie, inkrustowanie. W książce przedstawiono również linie technologiczne stosowane do wykończania powierzchni oraz kierunki rozwoju w zakresie produkcji i stosowania proekologicznych wyrobów lakierowych. Zarysowano też problematykę odpadów i możliwości ich utylizacji.

Książka przeznaczona dla uczniów technikum, zawód: technik technologii drewna oraz studentów wydziałów technologii drewna.

1. Wiadomości wstępne o wykończaniu powierzchni drewna i tworzyw drzewnych
1.1. Rys historyczny
1.2. Cel, sposoby i rodzaje wykończania powierzchni
1.3. Podstawowe nazwy i określenia dotyczące wykończenia powierzchni

2. Przygotowywanie powierzchni drewna i tworzyw drzewnych do wykończania
2.1. Charakterystyka powierzchni drewna i tworzyw drzewnych jako podłoża
2.1.1. Wiadomości wstępne
2.1.2. Odporność drewna na promieniowanie słoneczne
2.1.3. Nierówności powierzchni drewna i tworzyw drzewnych
2.2. Przygotowywanie powierzchni
2.2.1. Wiadomości wstępne
2.2.2. Zaprawianie wad drewna
2.2.3. Usuwanie plam i przebić klejowych
2.2.4. Odżywiczanie
2.2.5. Wybielanie
2.2.6. Szlifowanie
2.2.7. Wypełnianie nierówności powierzchni
2.2.8. Barwienie powierzchni drewna
2.3. Przygotowywanie powierzchni płyt pilśniowych i wiórowych

3. Wyroby lakierowe. Charakterystyka i właściwości
3.1. Wiadomości ogólne
3.2. Podstawowe składniki wyrobów lakierowych
3.2.1. Wiadomości ogólne
3.2.2. Substancje błonotwórcze
3.2.3. Pigmenty, barwniki i wypełniacze
3.2.4. Rozpuszczalniki i rozcieńczalniki lakiernicze
3.2.5. Środki pomocnicze
3.3. Klasyfikacja i oznaczanie krajowych wyrobów lakierowych
3.3.1. Wiadomości ogólne
3.3.2. Symbole według kodu towarowo-materiałowego (KTM)
3.4. Charakterystyka poszczególnych grup wyrobów lakierowych
3.4.1. Wyroby olejne i olejno-żywiczne
3.4.2. Wyroby ftalowe i ftalowe modyfikowane
3.4.3. Wyroby spirytusowe i celulozowe
3.4.4. Wyroby lakierowe rozpuszczalnikowe
3.4.5. Wyroby wodorozcieńczalne
3.4.6. Wyroby akrylowe
3.4.7. Wyroby epoksydowe proszkowe
3.5. Przygotowywanie wyrobów lakierowych do użycia
3.5.1. Wyroby jednoskładnikowe
3.5.2. Wyroby dwuskładnikowe
3.6. Magazynowanie wyrobów lakierowych

4. Metody nanoszenia wyrobów lakierowych
4.1. Wiadomości ogólne
4.2. Malowanie pędzlem i wałkiem
4.3. Malowanie tamponem
4.4. Malowanie natryskiem
4.4.1. Natrysk pneumatyczny
4.4.2. Natrysk HVLP
4.4.3. Natrysk hydrodynamiczny
4.4.4. Natrysk elektrostatyczny
4.4.5. Automaty i roboty lakiernicze
4.5. Malowanie przez polewanie
4.6. Malowanie walcami
4.7. Malowanie zanurzeniowe
4.8. Malowanie w bębnach
4.9. Malowanie przepychowe
4.10. Obliczanie wydajności i zużycia wyrobów lakierowyc
4.11. Bezpieczeństwo pożarowe podczas nanoszenia wyrobów lakierowych
4.12. Podstawowe określenia z zakresu właściwości i wad wymalowań
4.13. Nanoszenie powłok lakierowych (touchwood) metodą suchą
4.13.1. Charakterystyka folii lakierowych touchwood
4.13.2. Nanoszenie
4.13.3. Rodzaje wykończeń

5. Suszenie i utwardzanie wymalowań i powłok lakierowych
5.1. Wiadomości ogólne
5.2. Suszenie naturalne
5.3. Suszenie przyspieszone
5.3.1. Metody cieplne
5.3.2. Utwardzanie powłok promieniowaniem nadfioletowym (UV)
5.3.3. Utwardzanie powłok metodą IST
5.3.4. Utwardzanie powłok strumieniem elektronów
5.4. Podstawowe określenia z zakresu utwardzania i suszenia powłok

6. Obróbka uszlachetniająca i wady powłok
6.1. Obróbka uszlachetniająca
6.2. Zjawiska elektryczności statycznej występujące w czasie szlifowania i polerowania
6.3. Wady powłok

7. Schematy technologiczne wykończania powierzchni wyrobami lakierowymi
7.1. Wiadomości ogólne
7.2. Schematy linii lakierowania wyrobami poliestrowymi i nitrocelulozowymi
7.2.1. Linia lakiernicza do nanoszenia wyrobów poliestrowych
7.2.2. Linia lakiernicza do nanoszenia wyrobów nitrocelulozowych
7.2.3. Linia szpachlowania szpachlówką poliestrową UV
7.2.4. Linia lakierowania lakierem poliestrowym UV
7.3. Schemat linii lakierowania wyrobami chemoutwardzalnymi
7.4. Schemat linii lakierowania wyrobami poliuretanowymi
7.5. Schemat linii lakierowania epoksydowymi farbami proszkowymi
7.6. Technologia i rodzaje wykończania powierzchni płyt pilśniowych twardych
7.6.1. Wiadomości ogólne
7.6.2. Wykończanie wyrobami ftalowo-karbamidowymi
7.6.3. Wykończanie wyrobami akrylowymi
7.7. Technologia wykończania powierzchni płyt wiórowych
7.7.1. Wiadomości wstępne
7.7.2. Szpachlowanie
7.7.3. Malowanie wykończeniowe

8. Oklejanie powierzchni tworzyw drzewnych okleinami naturalnymi
8.1. Wiadomości ogólne
8.2. Składanie okleiny
8.3. Nanoszenie kleju i okleinowanie
8.3.1. Kleje do okleinowania
8.3.2. Okleinowanie
8.4. Obróbka zaokleinowanych powierzchni kalandrem
8.5. Okleiny pocienione
8.6. Sklejka okleinowana

9. Oklejanie powierzchni tworzyw drzewnych okleinami sztucznymi
9.1. Wiadomości ogólne
9.2. Podział oklein sztucznych
9.3. Charakterystyka oklein
9.3.1. Okleiny sztywne
9.3.2. Okleiny uelastycznione
9.3.3. Taśmy obrzeżowe
9.4. Produkcja oklein sztucznych na nośniku papierowym
9.5. Pakowanie, magazynowanie i transport okleiny sztucznej
9.6. Technologia oklejania płyt wiórowych prasowanych okleinami sztucznymi.
9.7. Płyty wiórowo-paździerzowe z okleinami sztucznymi
9.7.1. Płyty z okleiną tetefol
9.7.2. Płyty z okleiną elastofol FW
9.8. Produkcja taśm obrzeżowych
9.9. Oklejanie powierzchni tworzyw drzewnych foliami z polichlorku winylu)
9.10. Przegląd wybranych technik oklejania powierzchni tworzyw drzewnych
9.10.1. Wiadomości wstępne
9.10.2. Technika soft- i postformingu
9.10.3. Technika opłaszczowania profili
9.10.4. Technika oklejania przy użyciu pras 3-D

10. Laminowanie powierzchni tworzyw drzewnych
10.1. Wiadomości ogólne
10.2. Filmy do laminowania i ich charakterystyka
10.3. Laminowanie z chłodzeniem płyt w prasie
10.3.1. Wiadomości wstępne
10.3.2. Kondensacja żywic impregnacyjnych
10.3.3. Impregnacja papierów i otrzymywanie filmów do laminowania
10.3.4. Naprasowywanie filmów na powierzchnie płyt wiórowych i pilśniowych
10.4. Laminowanie płyt wiórowych metodą bez chłodzenia
10.4.1. Wiadomości wstępne
10.4.2. Żywice do impregnacji
10.4.3. Impregnacja papierów dekoracyjnych i otrzymywanie filmów
10.4.4. Naprasowywanie filmów na powierzchnie płyt wiórowych
10.5. Charakterystyka wad technologicznych w produkcji laminatów
10.6. Podział i oznaczanie płyt pilśniowych i wiórowych laminowanych
10.7. Wykończanie sklejki filmami z żywic fenolowych
10.8. Regeneracja matryc
10.9. Oklejanie powierzchni tworzyw drzewnych laminatami warstwowymi
10.9.1. Charakterystyka laminatów warstwowych
10.9.2. Płyty wiórowo-paździerzowe oklejone unilamem

11. Inne metody wykończania i zabezpieczania powierzchni drewna i tworzyw drzewnych
11.1. Intarsja
11.2. Inkrustacja
11.3. Wypalanie
11.4. Metalizacja powierzchni
11.4.1. Wiadomości wstępne
11.4.2. Metody metalizacji
11.4.3. Parametry natryskiwania
11.5. Metody imitacji drewna
11.5.1. Wiadomości wstępne
11.5.2. Plądrowanie i mazerowanie
11.5.3. Nadruk
11.6. Środki ochrony drewna

12. Kierunki rozwoju produkcji i stosowania proekologicznych wyrobów lakierowych
12.1. Wyroby lakierowe i ich aplikacja
12.2. Składniki lotne w wyrobach lakierowych
12.3. Działanie składników toksycznych
12.4. Odpady lakiernicze
12.5. Zagadnienia układu wodno-ściekowego w kabinach lakierniczych

Wykaz literatury

Opinię o Technologia tworzyw drzewnych - Wykończanie powierzchni napisał(a) Łukasz Dodano: 02/09/2016Ocena: 5 z 5 gwiazdek! [5 z 5 gwiazdek!]
Ilość opinii 1
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 15 z 35 Następny Następny
Kategoria Meblarstwo
 
Inne produkty, które mogą Ciebie zainteresować
Drewno modyfikowane na konstrukcje morskie
Drewno modyfikowane na konstrukcje morskie

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Wybrane problemy prawa leśnego
Usuwanie drzew i krzewów
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)