Stolarstwo cz. 2

Cena: 60,00 zł

(Cena netto: 57,14 zł)


Brak towaru na stanie Oczekujemy na dostawę lub
 produkt jest dostępny na zamówienie
Czas oczekiwania na realizację 45 dni

 

Tytuł: Stolarstwo cz. 2
Autor: Włodzimierz Prządka, Jerzy Szczuka
Wydawca: WSiP
Rok wydania: 1997 Wydanie V Reprint 2010
Liczba stron: 384 
Wymiary: 145x205 mm
Okładka miękka
ISBN 83-02-05242-6
Ocena klientów
Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt
Książka "Stolarstwo cz. 2" zawiera podstawowe wiadomości dotyczące drewna, jego budowy, właściwości, gatunków i wad oraz produkcji półfabrykatów z drewna i tworzyw drzewnych. Ponadto w książce omówiono okładziny, akcesoria stolarskie i okucia, suszenie i konserwację drewna oraz różne rodzaje jego obróbki i połączeń.
 
Książka polecana uczniom klasy II i III szkoły zasadniczej, zawód stolarz.
1. Podział i charakterystyka wyrobów stolarskich
1.1. Wprowadzenie
1.2. Podział wyrobów stolarskich i podstawowe określenia z nimi związane 
1.3. Charakterystyka niektórych wyrobów stolarskich i zarys ich produkcji
1.3.1. Opakowania drewniane
1.3.2. Wyroby bednarskie
1.3.3. Wyroby szkutnicze
1.3.4. Sprzęt gimnastyczny i sportowy, środki transportu lądowego oraz galanteria drzewna
1.3.5. Drewniane instrumenty muzyczne
1.4. Zasady normalizacji i typizacji wyrobów stolarskich
2. Meble
2.1. Klasyfikacja mebli
2.2. Nazwy i określenia podzespołów i elementów mebli 
2.3. Konstrukcje mebli skrzyniowych
2.4. Konstrukcje mebli szkieletowych
2.5. Konstrukcje szkieletów mebli tapicerowanych
2.6. Cechy użytkowe mebli
2.7. Wymiary mebli
2.8. Cechy estetyczne mebli
2.9. Normy dotyczące mebli
3. Rozwój konstrukcji i form plastycznych mebli
3.1. Okres przedhistoryczny
3.2. Meble egipskie, greckie i rzymskie 
3.3. Meble romańskie i gotyckie
3.4. Meble renesansowe, barokowe i rokokowe
3.5. Meble klasycystyczne
3.6. Meble polskie
3.7. Meble empirowe, biedermeierowskie i secesyjne
3.8. Meble wiejskie
3.9. Meble współczesne
3.10. Zasady urządzania współczesnych wnętrz mieszkalnych
3.11. Rodzaje mebli w mieszkaniach współczesnych i wzornictwo mebli
4. Stolarka budowlana
4.1. Ogólna klasyfikacja wyrobów stolarki budowlanej
4.2. Drzwi i okna
4.2.1. Podzespoły i elementy składowe drzwi
4.2.2. Rodzaje drzwi
4.2.3. Podział drzwi
4.2.4. Konstrukcje drzwi
4.2.5. Podzespoły i elementy składowe okien
4.2.6. Rodzaje okien
4.2.7. Konstrukcje okien
4.2.8. Wymiary drzwi i okien 
4.2.9. Określenia związane z rodzajem wykończenia i z konstrukcją stolarki budowlanej
4.3. Okładziny ścienne (boazerie) i ścianki działowe
4.4. Schody drewniane
4.5. Meble do wbudowania
4.6. Normy dotyczące stolarki budowlanej
5. Maszynowa obróbka drewna i tworzyw drzewnych
5.1. Istota i cel obróbki maszynowej
5.2. Ogólna klasyfikacja obróbki maszynowej
5.3. Piłowanie
5.3.1. Wprowadzenie
5.3.2. Piłowanie drewna na pilarce tarczowej do cięcia poprzecznego 
5.3.3. Piłowanie wzdłużne drewna na pilarkach tarczowych
5.3.4. Poprzeczne i skośne piłowanie drewna na pilarkach tarczowych 
5.3.5. Piłowanie prostoliniowe płyt z tworzyw drzewnych na pilarkach tarczowych
5.3.6. Wykonywanie złączy stolarskich na pilarce tarczowej 
5.3.7. Piłowanie drewna i płyt z tworzyw drzewnych na pilarce formatowej
5.3.8. Prostoliniowe i krzywoliniowe piłowanie na pilarce taśmowej 
5.4. Struganie obrotowe drewna
5.4.1. Wiadomości wstępne
5.4.2. Wyrównywanie drewna na strugarce wyrówniarce 
5.4.3. Struganie drewna na strugarce grubościowej
5.5. Frezowanie drewna
5.5.1. Frezowanie drewna na frezarce dolnowrzecionowej 
5.5.2. Frezowanie drewna na frezarce górnowrzecionowej
5.6. Wykonywanie prac za pomocą wzorcarki bryłowej, wczepiarki i czopiarki
5.7. Wiercenie drewna i tworzyw drzewnych za pomocą wiertarek 
5.7.1. Wiadomości wstępne
5.7.2. Wykonywanie otworów i gniazd na wiertarkach wielowrzecionowych
5.7.3. Wykonywanie otworów i gniazd na wiertarko-frezarce poziomej 
5.7.4. Wykonywanie otworów i gniazd na wiertarkach pionowych i dłutarkach łańcuszkowych
5.8. Toczenie drewna
5.9. Szlifowanie drewna i tworzyw drzewnych za pomocą szlifierek 
5.9.1. Wiadomości wstępne
5.9.2. Szlifowanie płaskie na szlifierkach taśmowych
5.9.3. Szlifowanie za pomocą szlifierek szerokotaśmowych 
5.10. Czynniki wpływające na dokładność obróbki maszynowej 
5.10.1. Czynniki wpływające na dokładność obróbki skrawaniem 
5.10.2. Podstawowe pojęcia dotyczące tolerancji i pasowań w obróbce drewna i tworzyw drzewnych
5.10.3. Gładkość powierzchni uzyskiwana podczas obróbki skrawaniem 
5.11. Kolejność operacji technologicznych podczas maszynowej obróbki skrawaniem
6. Kleje używane w stolarstwie
6.1. Pojęcia i określenia podstawowe
6.2. Podział i charakterystyka ogólna klejów
6.3. Kleje pochodzenia naturalnego
6.4. Kleje syntetyczne
6.4.1. Wiadomości ogólne
6.4.2. Kleje termoutwardzalne lub chemoutwardzalne (nieodwracalne) 
6.4.3. Kleje termoplastyczne (odwracalne)
6.5. Substancje dodatkowe w roztworach klejowych
6.6. Warunki magazynowania klejów i ich substancji dodatkowych
7. Klejenie i oklejanie w pracach stolarskich
7.1. Wiadomości ogólne
7.2. Przygotowanie klejów do użycia
7.3. Ocena jakości klejów
7.4. Teoria klejenia
7.5. Utwardzanie kleju w spoinie klejowej
7.6. Przygotowanie drewna do klejenia
7.7. Przygotowanie do klejenia oklein i tworzyw stosowanych w pracach stolarskich 
7.8. Ilości i sposoby nanoszenia klejów na powierzchnie przeznaczone do klejenia 
7.9. Parametry klejenia
7.10. Sposoby klejenia
7.11. Przebieg klejenia przy użyciu różnych klejów
7.12. Ocena jakości i wady klejenia
7.13. Organizacja pracy, warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrona przeciwpożarowa podczas klejenia
8. Materiały malarsko-lakiernicze
8.1. Podział i charakterystyka ogólna materiałów malarskich
8.2. Barwniki i wytrawy
8.2.1. Barwniki naturalne
8.2.2. Barwniki syntetyczne
8.2.3. Wytrawy
8.3. Wyroby lakiernicze
8.3.1. Materiały gruntujące i wypełniacze porów
8.3.2. Lakiery i politury
8.3.2.1. Lakiery jednoskładnikowe
8.3.2.2. Lakiery dwuskładnikowe
8.3.2.3. Politury i matyny
8.3.3. Materiały podkładkowe
8.3.4. Farby nawierzchniowe i emalie
8.4. Pomocnicze materiały malarskie
8.4.1. Określenia
8.4.2. Rozpuszczalniki i rozcieńczalniki
8.4.3. Materiały wybielające i odżywiczające
8.4.4. Materiały do szlifowania i polerowania powłok 
8.5. Warunki przechowywania materiałów malarskich
9. Wykończanie powierzchni wyrobów stolarskich
9.1. Wiadomości wstępne
9.2. Ogólne zasady tworzenia powłok malarsko-lakierowych 
9.3. Właściwości podłoża mające wpływ na jakość powłok malarsko-lakierowych 
9.4. Wpływ warunków panujących w lakierni na jakość wykończanej powierzchni wyrobów stolarskich
9.5. Ocena jakości materiałów malarsko-lakierniczych
9.6. Przygotowanie materiałów malarsko-lakierniczych do nanoszenia na podłoże 
9.7. Odżywiczanie podłoża
9.8. Wybielanie podłoża
9.9. Barwienie podłoża i wypełnianie porów drewna
9.10. Sposoby nanoszenia na podłoże materiałów malarsko-lakierniczych
9.10.1. Sposoby ręczne
9.10.2. Sposoby zmechanizowane
9.11. Utwardzanie powłok malarsko-lakierowych
9.12. Uszlachetnianie powłok malarsko-lakierowych
9.13. Określanie jakości i wady powłok malarsko-lakierowych
9.14. Organizacja pracy, warunki bhp i ochrona przeciwpożarowa w pracach malarsko-lakierniczych
10. Montaż mebli
10.1. Wiadomości ogólne
10.2. Montaż mebli skrzyniowych nierozbieralnych
10.3. Montaż mebli szkieletowych nierozbieralnych
10.4. Montaż mebli rozbieralnych
11. Procesy technologiczne wyrobów stolarskich 
11.1. Proces produkcyjny i technologiczny. Pojęcia i określenia 
11.2. Kolejność operacji i czynności technologicznych wyrobów stolarskich prostej konstrukcji
11.3. Graficzne przedstawienie procesu technologicznego
12. Zasady organizacji produkcji
12.1. Wiadomości wstępne
12.2. Organizacja procesu produkcyjnego i procesu technologicznego 
12.3. Rodzaje produkcji
12.4. Organizacja, wyposażenie i metody pracy na stanowiskach roboczych 
12.5. Rozmieszczanie stanowisk roboczych
12.6. Organizacyjno-techniczne przygotowanie produkcji
12.6.1. Wiadomości ogólne
12.6.2. Sporządzanie rysunków technicznych
12.6.3. Sporządzanie schematu przebiegu procesu technologicznego
12.6.4. Sporządzanie instrukcji technologicznych
12.6.5. Sporządzanie norm zużycia materiałów
12.6.6. Sporządzanie norm pracy
13. Zagadnienia technologiczne produkcji mebli
13.1. Meble z drewna
13.2. Meble z tworzyw drzewnych
13.2.1. Wiadomości wstępne
13.2.2. Oklejanie płyt tworzywami sztucznymi
13.2.3. Oklejanie płyt okleiną (okleinowanie)
13.2.4. Oklejanie wąskich powierzchni doklejkami z drewna i tworzyw sztucznych
13.3. Wykonywanie złączy stolarskich
13.3.1. Wiadomości wstępne
13.3.2. Sposoby wykonywania niektórych złączy stolarskich 
13.4. Ciągi produkcyjne w procesie technologicznym
14. Technologia produkcji rzemieślniczej
14.1. Wprowadzenie
14.2. Wykonywanie kopii mebli stylowych 
14.2.1. Wiadomości ogólne
14.2.2. Wykonywanie rzeźby w drewnie
14.2.3. Wykonywanie intarsji i inkrustacji
14.2.4. Wykończanie podłoża politurami
15. Zagadnienia technologiczne produkcji stolarki budowlanej
15.1. Okna i drzwi
15.2. Boazerie
15.3. Ścianki działowe
15.4. Schody drewniane
15.5. Meble do wbudowania
16. Naprawa i odnawianie wyrobów stolarskich
16.1. Przyczyny i klasyfikacja uszkodzeń wyrobów stolarskich oraz ich kwalifikowanie do naprawy
16.2. Naprawa połączeń konstrukcyjnych i elementów uszkodzonych 
16.3. Naprawa uszkodzeń powierzchni elementów i powłok malarsko-lakierowych
16.4. Naprawa i odnawianie mebli stylowych
17. Ocena jakości wyrobów stolarskich; ich pakowanie, magazynowanie i transport
17.1. Wiadomości wstępne
17.2. Charakterystyka polskich norm dotyczących jakości mebli 
17.3. Charakterystyka polskich norm dotyczących jakości stolarki budowlanej 
17.4. Państwowe znaki jakości
17.5. Pakowanie, przechowywanie i transport mebli
17.6. Pakowanie, przechowywanie i transport stolarki budowlanej
Wykaz literatury
Opinię o Stolarstwo cz. 2 napisał(a) Łukasz Dodano: 22/12/2017Ocena: 5 z 5 gwiazdek! [5 z 5 gwiazdek!]
Ilość opinii 1
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 15 z 18 Następny Następny
Kategoria Obróbka drewna
 
Inne produkty, które mogą Ciebie zainteresować
Kleje i procesy klejenia
Kleje i procesy klejenia

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Wybrane problemy prawa leśnego
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Usuwanie drzew i krzewów
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)