Inne produkty, które mogą Ciebie zainteresować
Oprawka do lubryki z klipsem
Oprawka do lubryki z klipsem
Lubryka Lyra niebieska Profi 797
Lubryka Lyra niebieska Profi 797

Sortowanie tarcicy ogólnego przeznaczenia

Produkt niedostępny

Tytuł: Sortowanie tarcicy ogólnego przeznaczenia
Autor: Witold Dzbeński, Paweł Kozakiewicz, Tomasz Wiktorski
Wydawca: Wydawnictwo SGGW
Rok wydania: 2007
Liczba stron: 100
Wymiary: 205x290 mm
Okładka miękka
ISBN 978-83-7244-885-9

Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

W Polsce 65-70% produkowanych materiałów tartych nadal stanowią sortymenty ogólnego przeznaczenia (2004 r.), które są pozornie przeznaczone dla wszystkich potencjalnych odbiorców, chociaż nie w pełni satysfakcjonują każdego z nich. Szczególnie wątpliwe jest godzenie w sortymentach ogólnego przeznaczenia potrzeb stolarskich lub meblarskich z wymaganiami budowlano-konstrukcyjnymi. Toteż z norm europejskich (PN-EN 975-1:2002; PN-EN 1611-1:2002) na tarcicę klasyfikowaną na podstawie wyglądu wyłączono tarcicę budowlaną, sortowaną-jako tarcicę specjalnego przeznaczenia - metodami wytrzymałościowymi (np. PN-EN 336:2001, Dzbeński i in. 2005). Miarą postępu technicznego w polskim tartacznictwie jest więc, między innymi, przechodzenie na stosowanie norm europejskich PN-EN jako bardziej dostosowanych dla nowoczesnego towaroznawstwa.

W podpisanym 16 grudnia 1991 roku "Europejskim Układzie o stowarzyszeniu państw Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej z Rzeczpospolitą Polską" objęto priorytetem politycznym i gospodarczym takie pokierowanie naszym krajem, aby odpowiadał wymogom i standardom zachodnioeuropejskim.

Z doświadczeń pierwszych lat transformacji wynikało, że dla poprawy konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim niezbędne jest podnoszenie jakości wytwarzanych produktów, unowocześnianie procesów wytwórczych i zarządzania, zrestrukturyzowanie zatrudnienia, uzyskiwanie akredytacji i certyfikatów obowiązujących w zintegrowanej Europie, a także wytwarzanie produktów zgodnie z normami obowiązującymi na terenie Wspólnoty.

Artykuł 68 tak zwanego Układu Europejskiego nakłada obowiązek dostosowania prawodawstwa w Polsce do systemu prawnego wprowadzonego w Unii Europejskiej. Zobligowano w ten sposób Polskę do przyjęcia przynajmniej 80% norm europejskich do chwili uzyskania członkostwa. Ze względu na trudną sytuację ekonomiczną tartacznictwa w Polsce szczególny nacisk położono na dostosowanie towaroznawstwa drzewnego do standardów europejskich, które wywieraj ą bezpośredni wpływ na kształtowanie się ceny surowca i tarcicy, a przez to na kondycję finansową przedsiębiorstw.

Niniejsze opracowanie zawiera porównanie dotychczasowego systemu klasyfikacji tarcicy ogólnego przeznaczenia, opartego na polskich normach z systemem zawartym we wprowadzonych normach europejskich. Niezbędnym uzupełnieniem są rozdziały dotyczące terminologii, podstaw budowy drewna i wad występujących w drewnie, najważniejszych właściwości drewna oraz praktycznych zaleceń i przepisów z zakresu prac sortowniczych.

Autorzy wyrażają przekonanie, że opracowanie to będzie pomocne studentom w pełniejszym opanowaniu wiedzy z zakresu inżynierii materiałów drzewnych Jak również będzie stanowiło wsparcie dla wykwalifikowanej kadry brakarskiej.

Wstęp
1. Budowa drewna
1.1. Wiadomości ogólne
1.2. Budowa mikroskopowa
1.3. Budowa makroskopowa
2. Charakterystyka wybranych rodzajów drewna i ich rozpoznawanie
2.1. Opis wybranych rodzajów drewna
2.2. Rozpoznawanie makroskopowe wybranych rodzajów drewna
3. Wady drewna
3.1. Klasyfikacja wad drewna
3.2. Opis wybranych wad drewna w tarcicy
4. Tarcica – podział, nazwy i określenia według PN-EN 844:1-12 i PN/D-01001
5. Wybrane właściwości fizyczne drewna
5.1. Wilgotność drewna
5.2. Zmiany wymiarowe drewna
5.3. Gęstość drewna
6. Prace normalizacyjne w europejskim towaroznawstwie
7. Wymagania normowe
7.1. Wprowadzenie do sortowania
7.2. Klasyfikacja wymiarowa tarcicy
7.3. Klasyfikacja jakościowa tarcicy iglastej
7.4. Klasyfikacja jakościowa tarcicy liściastej
7.5. Porównanie klasyfikacji według norm polskich i europejskich
8. Prace sortownicze
8.1. Sztaplowanie
8.2. Przepisy BHP
8.3. Przepisy przeciwpożarowe
Literatura

Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Produkt 1 z 18 Następny Następny
Kategoria Obróbka drewna

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Usuwanie drzew i krzewów
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)