Surowiec drzewny

Książki i wydawnictwa dotyczące tematu: Surowiec drzewny
Sortuj:  
Pokaż: 

Wyświetlono od 1 do 19 (z 19)  1 
Pozyskiwanie drewna pilarką
Pozyskiwanie drewna pilarką
Pozyskanie drewna w Polsce w ponad 90% realizowane jest na poziomie ręczno-maszynowym. Tempo wprowadzania maszyn wielooperacyjnych spowalniane jest przez szereg przeszkó...Więcej
Cena: 29,00 zł (Cena netto 27,62 zł)
Dodaj do koszyka

Żurawie przeładunkowe. Montaż i konserwacja
Żurawie przeładunkowe. Montaż i konserwacja
Rozwój gospodarczy wymusza stosowanie nowoczesnych, coraz doskonalszych środków transportu, o konstrukcji pozwalającej jednocześnie na szybki załadunek...Więcej
Cena: 63,00 zł (Cena netto 60,00 zł)
Dodaj do koszyka

Żurawie przeładunkowe - Budowa i eksploatacja
Żurawie przeładunkowe - Budowa i eksploatacja
W książce omówiono podstawowe rodzaje żurawi przeładunkowych, w tym: żurawie ogólnego przeznaczenia na typowych pojazdach, żurawie przejezdne wzdłuż platformy pojazdu, żurawie do p...Więcej
Cena: 49,35 zł (Cena netto 47,00 zł)
Dodaj do koszyka

Wady drewna
Wady drewna
Wady drewna to wyjątkowo aktualne źródło wiedzy dla osób zajmujących się klasyfikacją surowca drzewnego, pracujących w leśnictwie i przemyśle drz...Więcej
Cena: 79,00 zł (Cena netto 75,24 zł)
Dodaj do koszyka

Transport leśny
Transport leśny
Transport drewna w gospodarstwie leśnym jest dyscypliną wprowadzoną do programów nauczania wydziałów leśnych na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdz...Więcej
Cena: 25,00 zł (Cena netto 23,81 zł)
Dodaj do koszyka

Tablice miąższości drewna okrągłego
Tablice miąższości drewna okrągłego
Praca zawiera tablice miąższości drewna okrągłego oraz tablice dodatkowe. W tablicach miąższości drewna okrągłego podano miąższość drewna okrągłego grubego w m3 z dokładnością d...Więcej
Cena: 39,00 zł (Cena netto 37,14 zł)
Dodaj do koszyka

Szacunek brakarski i klasyfikacja drewna okrągłego
Szacunek brakarski i klasyfikacja drewna okrągłego
Masa drzewna jest produktem jednej z najstarszych biochemicznych reakcji. Nieustanny przyrost drewna w następstwie powyższego procesu prowadzi do akumulacji energii słonecznej przy jednoczesnym...Więcej
Cena: 34,00 zł (Cena netto 32,38 zł)
Dodaj do koszyka

Pozyskiwanie, transport i obróbka drewna - Vademecum BHP w praktyce
Pozyskiwanie, transport i obróbka drewna - Vademecum BHP w praktyce
"Pozyskiwanie, transport i obróbka drewna - Vademecum BHP w praktyce" to książka wydana w cyklu "BHP w praktyce" Prace związane z pozyskiwaniem, trans...Więcej
Cena: 33,90 zł (Cena netto 32,29 zł)
Dodaj do koszyka

Optymalizacja sposobów realizacji procesu technologicznego pozyskiwania i zrywki drewna na określony
Optymalizacja sposobów realizacji procesu technologicznego pozyskiwania i zrywki drewna na określony
Książka "Optymalizacja sposobów realizacji procesu technologicznego pozyskiwania i zrywki drewna na określonym obszarze leśnym" wydana została w se...Więcej
Cena: 31,50 zł (Cena netto 30,00 zł)
Dodaj do koszyka

Operator pilarki do ścinki drzew
Operator pilarki do ścinki drzew
Książka "Operator pilarki do ścinki drzew" przeznaczona jest dla szerokiego grona użytkowników pilarek oraz słuchaczy kursów na operatora pilarki do ścinki drzew. ...Więcej
Cena: 31,50 zł (Cena netto 30,00 zł)
Dodaj do koszyka

Promieniowa zmienność makrostruktury drewna wiatrołomów sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) i świ
Promieniowa zmienność makrostruktury drewna wiatrołomów sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) i świ
Książka "Promieniowa zmienność makrostruktury drewna wiatrołomów sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) i świerka pospolitego (Picea abies Karst.) w rel...Więcej
Cena: 24,15 zł (Cena netto 23,00 zł)
Dodaj do koszyka

Tablice zasobności i przyrostu drzewostanów
Tablice zasobności i przyrostu drzewostanów
Tablice zasobności i przyrostu drzewostanów, są empirycznym modelem drzewostanu. Przedstawiają one zmieniające się z wiekiem różne cechy drzewostanu -...Więcej
Produkt niedostępny

Podkrzesywanie drzew w lesie
Podkrzesywanie drzew w lesie
Do lat dziewięćdziesiątych w krajowej literaturze przedmiotu nie ukazała się monografia poświęcona tematyce podkrzesywania drzew w lesie. Najszerzej na ten temat wypowiedział się Prof. E. Ilmurz...Więcej
Produkt niedostępny

Ergonomia i ochrona pracy w leśnictwie
Ergonomia i ochrona pracy w leśnictwie
Skrypt adresowany do studentów leśnictwa, może również służyć studentom innych kierunków studiów technicznych i przyrodniczych. St...Więcej
Produkt niedostępny

Atlas wad drewna
Atlas wad drewna
Wraz z przyjęciem rozwiązań prawnych Unii Europejskiej z aktualnego katalogu norm została wycofana norma PN-79/D-01011: Drewno okrągłe - Wady. Nadal jest jednak ona powszechnie stosowana w Polsc...Więcej
Produkt niedostępny

Pilarki przenośne budowa i eksploatacja
Pilarki przenośne budowa i eksploatacja
Książka jest adresowana przede wszystkim do użytkowników grupy maszyn jaka stanowia pilarki przenośne. Powinna być pomocna zarówno osobom planującym wy...Więcej
Produkt niedostępny

Model maszynowego pozyskiwania drewna
Model maszynowego pozyskiwania drewna
Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej, zgodnej z wymaganiami zrównoważonego rozwoju lasów, wymaga od leśników podejmowania wielu działań praktycznych z różnych dz...Więcej
Produkt niedostępny

Koszty pracy maszyn leśnych
Koszty pracy maszyn leśnych
Każdy proces produkcji wymaga określonych nakładów, przeznaczanych na zakup siły roboczej, maszyn, urządzeń, budynków, surowców, ziemi, energii,...Więcej
Produkt niedostępny

Klasyfikacja surowca drzewnego w Polsce
Klasyfikacja surowca drzewnego w Polsce
Polska starając się o uzyskanie członkostwa w Unii Europejskiej na mocy art. 68 Układu Europejskiego, została zobowiązana dostosować swoje ustawodawstwo do systemu prawa obowiązującego w Unii. Z...Więcej
Produkt niedostępny

Wyświetlono od 1 do 19 (z 19)  1 

Producenci i wydawnictwa
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Wybrane problemy prawa leśnego
Usuwanie drzew i krzewów
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)