Kleje z reaktywnych rozpuszczalników mocznika

Produkt niedostępny

Tytuł: Kleje z reaktywnych rozpuszczalników mocznika przeznaczone do wytwarzania tworzyw drzewnych
Autor: Stanisław Proszyk, Zygmunt Wirpsza, Mariusz Jóźwiak, Witold Jabłoński
Wydawca: Instytut Technologii Drewna
Rok wydania: 2003,
Liczba stron: 94
Wymiary: 165x240 mm
Okładka miękka
ISBN 83-915727-3-0

Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

Opracowanie stanowi kompendium stanu wiedzy opartej na rozważaniach studialnych oraz rezultatach prac eksperymentalnych nad otrzymywaniem nowej generacji klejów aminowych sporządzanych przy użyciu reaktywnych, bezwodnych rozpuszczalników, wytworzonych z mocznika i formaldehydu, przeznaczonych głównie do wytwarzania tworzyw drzewnych.

W ujęciu przeglądowym przedstawiono poszczególne etapy prac doświadczalnych poświęconych procesom syntezy rozpuszczalników i poznaniem ich właściwości fizykochemicznych, ze szczególnym uwzględnieniem cech reologicznych oraz adhezji do drewna. Zaprezentowano możliwości ich zastosowań do wytwarzania sklejki oraz płyt wiórowych.

Monografię opracowano w ramach realizacji własnego projektu badawczego KBN (obecnie: Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. Departament Badań Naukowych) nr 7 T09B 012 20 pt. „Nowe rodzaje klejów aminowych na bazie reaktywnych rozpuszczalników do wytwarzania tworzyw drzewnych" finansowanego w latach 2001-2003. Projekt wykonano w Instytucie Technologii Drewna w Poznaniu (w Zakładzie Klejów i Klejenia, a od roku 2002 w wyniku przeprowadzonej reorganizacji w Zakładzie Materiałów Drewnopochodnych i Klejów), a jego kierownikiem był prof. dr hab. Stanisław Proszyk.

Wykaz skrótów i określeń
Przedmowa
1. Wstęp
1.1. Charakterystyka i ranga klejowych żywic UF w drzewnictwie
1.2. Procesy utwardzania i starzenia klejowych żywic UF
1.3. Uzasadnienie celowości podjęcia tematyki badawczej i założenia koncepcyjne
2. Opracowanie reaktywnych rozpuszczalników mocznika (RR)
2.1. Rozważania studialne
2.1.1. Analiza przebiegu reakcji syntezy
2.1.2. Wpływ kondensacji grup półformalowych na strukturę i właściwości RR
2.2. Otrzymywanie RR
2.2.1. Część doświadczalna
2.2.1.1. Surowce
2.2.1.2. Sprzęt laboratoryjny
2.2.1.3. Metody badań i analiz
2.2.2. Procedura ogólna otrzymywania MoFn
2.2.2.1. Synteza bezwodnych MoF6 i MoF9
2.2.2.1.1. Stabilność
2.2.2.1.2. Ocena jakości
2.2.2.2. Podsumowanie
2.3. Wytwarzanie MoF9 w skali laboratoryjnej
2.3.1. Rozważania ogólne
2.3.2. Otrzymywanie MoF9 przy użyciu różnych środków zobojętniających formalinę
2.3.2.1. Synteza w obecności NaOH
2.3.2.2. Synteza w obecności MgO
2.3.2.3. Podsumowanie
2.3.3. Próby obniżenia temperatury płynięcia MoF9
2.3.3.1. Wpływ udziału wody
2.3.3.2. Wpływ wybranych modyfikatorów (SOTP)
2.3.3.3. Wpływ udziału mocznika
2.3.4. Podsumowanie
2.4. Wytwarzanie MoF9(4,5) w skali laboratoryjnej
2.4.1. Synteza w obecności boraksu ( MoF9/4,5Bo 11)
2.4.2. Synteza w obecności buforu boraksowo-fosforanowego (MoF9-bBo-l)
2.4.3. Budowa chemiczna
2.4.4. Emisja formaldehydu z utwardzonych błon MoFn
2.4.5. Podsumowanie
2.5. Wytworzenie MoF9/4,5 w warunkach półtechnicznych z zagęszczaniem sposobem periodycznym oraz ciągłym
2.5.1. Przebieg syntezy MoF9
2.5.2. Zagęszczanie MoF9 i otrzymywanie MoF9/4,5
2.5.2.1. Destylacja periodyczna
2.5.2.2. Destylacja ciągła
3. Badania wybranych właściwości MoFn
3.1. Właściwości reologiczne
3.1.1. Wprowadzenie
3.1.2. Część doświadczalna
3.1.3. Wyniki badań
3.2. Badania adhezji kleju na bazie żywic MoF6 i MoF9 do drewna
3.2.1. Rozważania teoretyczne
3.2.2. Część eksperymentalna
3.2.3. Wyniki badań
4. Zastosowanie MoFn do wytwarzania wybranych tworzyw drzewnych
4.1. Właściwości żywic i mas klejowych UF przygotowywanych z MoFn
4.1.1. Żywice
4.1.1.1. Analiza ciekłych i utwardzonych żywic przy zastosowaniu spektroskopii FTIR
4.1.2. Reaktywność mas klejowych
4.2. Sklejki
4.3. Płyty wiórowe
5. Podsumowanie końcowe
Literatura
Streszczenie

Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Produkt 1 z 14 Następny Następny
Kategoria Tworzywa drzewne

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Wybrane problemy prawa leśnego
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Usuwanie drzew i krzewów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)