Inne produkty, które mogą Ciebie zainteresować
Lubryka Lyra czarna Economy 795
Lubryka Lyra czarna Economy 795
Wady drewna
Wady drewna
Kurs brakarski
Kurs brakarski

Inżynieria materiałów drzewnych

Produkt niedostępny

Tytuł: Inżynieria materiałów drzewnych
Autor: Paweł Kozakiewicz, Sławomir Krzosek
Wydawca: Wydawnictwo SGGW
Rok wydania: 2013
Liczba stron: 164
Wymiary: 173x240 mm
Okładka miękka
ISBN 978-83-7583-426-0

Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt
Książka Inżynieria materiałów drzewnych przeznaczona jest dla studentów technologii drewna, jako podręcznik do przedmiotu „Inżynieria materiałów tartych i skrawanych", jak również dla praktyków zajmujących się przerobem drewna, sortowaniem tarcicy, a także projektowaniem i wznoszeniem konstrukcji drewnianych.
 
Niniejsze opracowanie stanowi modyfikację i rozwinięcie wcześniejszego skryptu pt. „Wytrzymałościowe sortowanie tarcicy budowlano-konstrukcyjnej" wydanego w 2005 roku. którego współautorem był profesor Witold Dzbeński.
 
Z myślą o śmiałym używaniu drewna w konstrukcjach autorzy książki Inżynieria materiałów drzewnych, krok po kroku (od bazy surowcowej, poprzez przerób, po materiały finalne) przedstawili wiele istotnych i przekrojowych zagadnień z zakresu inżynierii materiałów drzewnych, stawiając szczególny nacisk na problematykę produkcji i sortowania tarcicy konstrukcyjnej. Znalazły się tu informacje zarówno z zakresu budowy, wad i właściwości drewna, jak i uregulowań normalizacyjnych, a także przegląd technik przetarcia i analiza działania maszyn sortowniczych. 
 
 
Drewno, jako surowiec organiczny, ze wszystkimi swoimi ogromnymi zaletami, ale także cechami ujemnymi, jest nadal powszechnie używane i ma tysiące zastosowań praktycznych. Cenne proekologiczne, recyklingowe i estetyczne właściwości drewna poparte są bardzo korzystną charakterystyką fizykomechaniczną tego materiału.
 
Stosowanie drewna konstrukcyjnego i materiałów drewnopochodnych o korzystnej charakterystyce mechanicznej, cieplnej i akustycznej jest podstawową cechą nowoczesnego, lekkiego budownictwa szkieletowego. Dążenie do podnoszenia poziomu wyposażenia, komfortu i zdrowotności użytkowanych pomieszczeń we współczesnych budynkach wiąże się z koniecznością szerokiego wprowadzenia drewna także do wnętrz mieszkalnych. Zastępowanie drewna innymi materiałami jest najczęściej działaniem niekorzystnym, wymuszonym przez rosnący niedobór zwłaszcza sortymentów wysokiej jakości oraz konieczność oszczędnego gospodarowania deficytowym surowcem.
 
Drewno, będące materiałem naturalnym o anizotropowej budowie i zróżnicowanych właściwościach mechanicznych, nawet w obrębie jednego gatunku, może być również materiałem inżynierskim, tzn. policzalnym przy projektowaniu i przewidywalnym po wbudowaniu w konstrukcję (jak np. stal). Drewno - a raczej już tarcica konstrukcyjna - staje się materiałem inżynierskim właśnie w procesie jego wytrzymałościowego sortowania. 
 
Problematyka wytrzymałościowego sortowania tarcicy konstrukcyjnej nabiera szczególnego znaczenia wobec obowiązku znakowania symbolem CE wyrobów budowlanych wprowadzanych na rynek krajów wspólnoty europejskiej, a w ślad za tym - wdrażania zakładowej kontroli produkcji. Sortując wytrzymałościowo tarcicę, kwalifikuje się ją do klas wytrzymałościowych o ściśle określonych właściwościach mechanicznych (klasy C według PN-EN 338:2011), tarcica niespełniająca wymagań najniższej klasy traktowana jest jako odrzut.

Wstęp
1. Baza surowcowa i perspektywy pozyskania drewna w Polsce
1.1. Struktura i zasobność lasów w Polsce
1.2. Wielkość i perspektywy pozyskania drewna
2. Budowa, właściwości i wady drewna
2.1. Budowa drewna
2.1.1. Budowa mikroskopowa
2.1.2. Budowa makroskopowa
2.2. Charakterystyka wybranych gatunków drzew i rodzajów drewna na iglastego
2.3. Rozpoznawanie makroskopowe wybranych rodzajów drewna iglastego
2.4. Właściwości fizyczne i mechaniczne drewna
2.5. Wady drewna
2.5.1. Klasyfikacja wad drewna
2.5.2. Opis wybranych wad drewna
3. Polski przemysł tartaczny
3.1. Struktura polskiego tartacznictwa i wielkość produkcji
3.2. Poziom techniczny polskiego tartacznictwa
4. Wytrzymałościowe sortowanie tarcicy
4.1. System norm dotyczących drewna konstrukcyjnego i oznakowania CE
4.2. Sortowanie wizualne tarcicy według projektu normy krajowej PN-D-94021:2013
4.2.1. Zakres normy, podstawowe określenia i wymagania
4.2.2. Pomiar wad i pozostałych cech przy sortowaniu tarcicy metodą wizualną
4.2.3. Zestawienie wad dopuszczonych z ograniczeniem w iglastej tarcicy konstrukcyjnej według projektu PN-D-94021:2013
4.3. Sortowanie według normy brytyjskiej BS 4978:2007
4.4. Sortowanie według normy niemieckiej DIN 4074:2005
4.5. Przyporządkowanie klas sortowania wizualnego do klas wytrzymałościowych
4.6. Wytrzymalościowe sortowanie metodą maszynową
4.6.1. Przegląd maszyn sortowniczych
4.6.2. Wytrzymałościowe sortowanie tarcicy konstrukcyjnej metodą maszynową w Polsce
4.6.3. Stan normalizacji w zakresie wytrzymałościowego sortowania tarcicy konstrukcyjnej metodą maszynową
4.6.4. Porównanie wyników sortowania wytrzymałościowego metodą wizualną i metodą maszynową polskiej tarcicy sosnowej
5. Drzewne materiały konstrukcyjne
5.1. Sklejalność drewna
5.2. Drewno klejone warstwowo
5.3. Przegląd ważniejszych tworzyw drzewnych
5.4. Kompozyty drewna z materiałami niedrzewnymi
Literatura

Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 18 z 18
Kategoria Obróbka drewna

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Wybrane problemy prawa leśnego
Usuwanie drzew i krzewów
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)