Dezynfekcja chemiczna zabytków na podłożu papierowym - skuteczność i zagrożenia

Cena: 54,00 zł

(Cena netto: 51,43 zł)


Brak towaru na stanie Oczekujemy na dostawę lub
 produkt jest dostępny na zamówienie
Czas oczekiwania na realizację 14 dni

Tytuł: Dezynfekcja chemiczna zabytków na podłożu papierowym - skuteczność i zagrożenia 
Autor: Joanna Karbowska-Berent 
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
Rok wydania: 2014 
Liczba stron: 218 
Wymiary: 176x255 mm 
Okładka miękka 
ISBN 978-83-231-3088-8 
Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt
Dezynfekcja chemiczna zabytków na podłożu papierowym - skuteczność i zagrożenia to rozprawa habilitacyjna dr Joanny Karbowskiej-Berent. Książka jest pracą interdyscyplinarną, łączącą elementy z dziedziny mikrobiologii, chemii, technologii papieru oraz konserwacji zabytków na podłożu papierowym. Ma na celu modyfikację dotychczasowego podejścia do dezynfekcji zabytków na podłożu papierowym poprzez ocenę zarówno metod dezynfekcji dotąd stosowanych, jak i nowych, przy użyciu zaproponowanych kryteriów. Jest to szczególnie istotne wobec obecnych tendencji w konserwacji zabytków, które zalecają jak najmniejszą interwencję w substancję zabytkową.
 
dr Joanna Karbowska-Berent pracuje w Zakładzie Konserwacji Papieru i Skóry Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jako specjalistka ochrony zabytków przed zniszczeniami biologicznymi, wywoływanymi działaniem grzybów, bakterii, glonów lub owadów. Jej zainteresowania naukowe dotyczą oceny preparatów biobójczych pod kątem zastosowania do dezynfekcji zabytków, roli promieniowców w ich niszczeniu, zagrożeń ze strony bioaerozoli w bibliotekach, archiwach lub muzeach oraz nowych metod wykrywania żywych mikroorganizmów na zabytkach. W swojej pracy doktorskiej, pt.: „Rola promieniowców z rodzaju Streptomyces w niszczeniu zabytków z pergaminu”, opisała enzymy rozkładające kolagen (co jest w przyrodzie rzadką właściwością), które odkryła u promieniowców. Wdrożyła też do praktyki badania poziomu ATP na powierzchniach zabytków, co jest znaczącym ułatwieniem przy podejmowaniu decyzji o ich dezynfekcji. Jest autorką i współautorką dwóch książek oraz ok. trzydziestu publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych, a także rozdziału w monografii.
Podziękowania ... 9
Skróty i oznaczenia stosowane w pracy ... 11
1. Wstęp  ...  13
2. Stan zagadnienia  ...  15
2.1. Papier – powstawanie i zastosowania ... 15
2.2. Biodeterioracja papieru ... 28
2.2.1. Główne składniki obiektów papierowych ... 29
2.2.2. Czynniki środowiskowe wpływające na biodeteriorację papieru ... 34
2.2.3. Mechanizmy biodeterioracji zabytków na podłożu z papieru ... 38
2.2.4. Inne objawy rozwoju grzybów strzępkowych na papierze ... 45
2.2.5. Objawy rozwoju podstawczaków na papierze ... 54
2.2.6. Objawy rozwoju bakterii na papierze ... 54
2.2.7. Foxing ... 56
2.3. Dezynfekcja – zagadnienia ogólne ... 59
2.3.1. Regulacje prawne dotyczące produktów biobójczych ... 59
2.3.2. Podział biocydów ze względu na budowę chemiczną i mechanizmy oddziaływania na drobnoustroje ... 61
2.3.3. Specyfika dezynfekcji zabytków na podłożu z papieru ... 63
2.3.3.1. Dezynfekcja masowa zbiorów in situ ... 65
2.3.3.2. Dezynfekcja masowa zbiorów poza miejscem ich przechowywania ... 68
2.3.3.3. Metody dezynfekcji pojedynczych obiektów ... 71
2.3.3.4. XXI wiek – wiek bez dezynfekcji zbiorów na papierze? ... 78
3. Cele pracy  ... 79
4. Materiały i metody badań  ... 81
4.1. Preparaty biobójcze ... 81
4.2. Mikroorganizmy i podłoża hodowlane ... 84
4.3. Oznaczanie skuteczności preparatów biobójczych wobec grzybów ... 84
4.3.1. Metoda dyfuzyjna krążków bibułowych ... 84
4.3.2. Oznaczanie skuteczności dezynfekcji metodą kąpieli ... 85
4.3.2.1. Kąpiele krążków pożywki ze wzrostem grzybów ... 85
4.3.2.2. Kąpiele papieru ze wzrostem grzybów ... 86
4.3.2.3. Obliczanie stopnia redukcji liczebności grzybów po dezynfekcji ... 89
4.3.3. Oznaczanie skuteczności dezynfekcji za pomocą gazów i par ... 89
4.3.3.1. Zamgławianie preparatem QAC-5 ... 89
4.3.3.2. Działanie waporyzowanym nadtlenkiem wodoru i ozonowanie ... 91
4.3.3.3. Dezynfekcja w parach 4-chloro-3-metylofenolu i olejków eterycznych ... 92
4.4. Badania wpływu dezynfekcji na właściwości papieru ... 95
4.4.1. Charakterystyka papierów testowanych i ich dezynfekcja ... 95
4.4.2. Oznaczanie pozostałości preparatów biobójczych w papierach po dezynfekcji ... 96
4.4.3. Oznaczanie pH papieru po dezynfekcji ... 97
4.4.4. Analiza właściwości optycznych papieru po dezynfekcji ... 97
4.4.5. Analiza właściwości wytrzymałościowych papieru po dezynfekcji ... 99
4.4.6. Ocena higroskopijności papieru ... 99
4.4.7. Oznaczanie liczby miedziowej ... 101
4.5. Określanie wpływu dezynfekcji na nośniki pisma i obrazu na papierze ... 101
5. Wyniki ... 103
5.1. Skuteczność wybranych preparatow biobójczych wobec mikroorganizmów ... 103
5.1.1. Wrażliwość grzybów strzępkowych oceniana metodą dyfuzyjną krążków bibułowych ... 103
5.1.2. Skuteczność kąpieli dezynfekujących dla krążków pożywki ze wzrostem grzybów ... 111
5.1.3. Skuteczność kąpieli dezynfekujących dla papieru ze wzrostem grzybów ... 121
5.1.3.1. Papier z mieszaniną grzybów ... 121
5.1.3.2. Papier z pojedynczymi szczepami grzybów ... 122
5.1.4. Skuteczność dezynfekcji przy zastosowaniu par, gazów lub mgły ... 126
5.1.4.1. Zamgławianie preparatem QAC-5  ... 126
5.1.4.2. Działanie waporyzowanego nadtlenku wodoru i ozonu ... 128
5.1.4.3. Działanie par 4-chloro-3-metylofenolu i olejków eterycznych ... 129
5.2. Wpływ preparatów biobójczych na właściwości papieru ... 132
5.2.1. Charakterystyka właściwości fizykochemicznych roztworów do dezynfekcji zabytkowego papieru ... 132
5.2.2. Pozostałości związków aktywnych w papierach testowych po dezynfekcji ... 133
5.2.3. Zmiany pH papierów testowych po dezynfekcji ... 135
5.2.4. Zmiany właściwości optycznych papierów po dezynfekcji ... 139
5.2.5. Zmiany właściwości wytrzymałościowych papierów po dezynfekcji ... 145
5.2.6. Zmiany higroskopijności papieru ... 150
5.2.7. Zmiany liczb miedziowych papieru po dezynfekcji ... 150
5.3. Wpływ dezynfekcji na media na papierze ... 151
6. Dyskusja  ...  169
6.1. Ocena metod badania skuteczności zwalczania grzybów strzępkowych na zabytkowym papierze ... 169
6.2. Ocena zastosowanych preparatów biobójczych i metod dezynfekcji w odniesieniu do zabytkowego papieru ... 172
6.3. Wrażliwość grzybów strzępkowych na zastosowane preparaty biobójcze ... 188
6.4. Znaczenie uzyskanych wyników dla konserwacji zabytków na podłożu papierowym ... 189
7. Wnioski ... 193
8. Literatura  ... 197
9. Summary  ... 215
Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 26 z 26
Kategoria Ochrona drewna

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Wybrane problemy prawa leśnego
Usuwanie drzew i krzewów
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)