Cieśla Stolarz Dekarz Poradnik

Bestseller

Cena: 69,30 zł

(Cena netto: 66,00 zł)


Duża ilość Towar jest w naszym magazynie
 w dużej ilości

Tytuł: Cieśla Stolarz Dekarz Poradnik dla rzemieślników wiejskich - Reprint 
Autor: Praca zbiorowa pod redakcją prof. Franciszka Piaścika
Wydawca: Państwowe Wydawnictwa Techniczne
Rok wydania: 2010 (Reprint 1950)
Liczba stron: 228
Wymiary: 209x296mm
Okładka miękka
ISBN B-1-120665

Ocena klientów
Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

Wydany w 1950r. poradnik "Cieśla Stolarz Dekarz" to elementarz rzemiosła związanego z budownictwem drewnianym i konstrukcjami z drewna. Prace ciesielskie stolarskie i dekarskie omówione zostały w sposób przystępny wraz z licznymi rycinami. Pomimo upływu ponad 60 lat od wydania książki wiadomości w niej zawarte powinny być podstawą pracy każdego cieśli, dekarza czy stolarza.

Jak napisano w oryginalnym wydaniu: Praca niniejsza zawiera wskazówki dotyczące robót ciesielskich, stolarskich i dekarskich na wsi. Podaje jednocześnie szereg wiadomości uzupełniających, jak: charakterystykę materiału, narzędzi itp. Przeznaczona jest dla rzemieślników pracujących na wsi.

Poradnik opracowano w Zakładzie Budownictwa Wiejskiego na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej pod redakcją prof. Franciszka Piaścika na podstawie materiałów Kursów Korespondencyjnych Szkolenia Zawodowego Ministerstwa Budownictwa.

Rozdział pierwszy 

MATERIAŁY

1. Drewno
A Właściwości drewna

a. Charakterystyka drzewa
b. Cechy drewna oraz jego przydatność do celów przemysłowych
c. Wady drewna
B Gatunki drewna używane w stolarce i w ciesiołce  
a. Drzewa iglaste
b. Drzewa liściaste
C. Suszenie, konserwacja i zabezpieczenie drewna od ognia
a. Suszenie drewna
b. Zwalczanie grzyba domowego
c. Zabezpieczenie drewna od ognia
D. Rodzaje budulca
a. Podział drewna na kategorie
b. Charakterystyka klas jakościowych tarcicy
E. Forniry i sklejki
a. Forniry
b. Płyty klejone
c. Sklejki (dykty)  

2. Płyty z materiałów zastępczych
A. Płyty wiórkowocementowe
B. Płyty z trzciny lub słomy

3. Materiały dekarskie
A. Słoma
B. Gont
C. Dachówka cementowa  
D. Dachówka ceramiczna
E. Blacha  
F. Papa
G. Płyty azbestowocementowe

4. Farby, pokosty, politury, kity i kleje
A. Farby olejne
B. Pokosty

a. Pokosty lniane
b. Pokosty bez oleju lnianego (surogat pokostu)  
C. Politury  
D. Kity i szpachlówka

a. Kity
b. Szpachlówka
E. Kleje
a. Kleje glutynowe
b. Klej kazeinowy (zimny)
c. Kleje ze sztucznych żywic

5. Gwoździe, śruby, klamry
A. Gwoździe
B. Śruby  
C. Klamry

Rozdział drugi
ROBOTY CIESIELSKIE

1. Charakterystyka budynków drewnianych

2. Narzędzia ciesielskie

3. Ściany drewniane
A. Ściany wieńcowe
B. Ściany sumikowo-łątkowe  
C. Nowoczesne ściany szkieletowe
D. Deskowanie ścian szkieletowych drewnianych

a. Deskowanie zewnętrzne
b. Deskowanie ściany od wewnątrz pomieszczenia
c. Wypełnienia ocieplające ścian szkieletowych
d. Ocieplanie ścian istniejących  

4. Stropy drewniane
A. Uwagi ogólne o stropach
B. Belki stropowe

a. Oparcie belek stropowych drewnianych na ścianie drewnianej i na murze
b. Zakotwienie belki
c. Połączenie belek stropowych
d. Oparcie belki na wymianie
C. Strop belkowy bez podsufitki
D. Strop belkowy z pułapem, polepa, i podsufitką
E. Strop belkowy z pułapem z wikliny na kołkach drewnianych

F. Strop belkowy z pułapem z wałków słomianych
G. Strop belkowy ze ślepym pułapem z wałków słomianych i podsufitką
H. Strop belkowy ze ślepym pułapem, ślepą podłogą i podsufitką

5. Podłogi drewniane i posadzki
A. Podłogi z desek
a. Deski podłogowe
b. Legary, wentylacja i listwy podłogowe
c. Układanie desek
B. Posadzka z klepek
a. Układanie klepek na ślepej podłodze
b. Układanie klepek na gładzi cementowej
c. Układanie klepek na masie asfaltowej
C. Posadzki taflowe  
D. Bruki kostkowe

6. Więźba dachowa
A. Uwagi ogólne
B. Elementy konstrukcyjne dachu

C. Więzary ciesielskie
D. Więźba wieszarowa

a. Więźba jednowieszakowa
b. Więźba dwuwieszakowa  
E. Dachy jednospadowe
a. Więźba płatwiowo-kleszczowa dachu jednospadowego
b. Więźba wieszarowa dachu jednospadowego
F. Więźba dachów dwuspadowych i czterospadowych
a. Więźba krokwiowo-jętkowa .
b. Więźba płatwiowo-kleszczowa ze stolcem pojedynczym
G. Więźba płatwiowo-kleszczowa ze stolcem podwójnym
d. Więźba płatwiowo-kleszczowa ze ścianką kolankową
e. Więźba dachów czterospadowych
G. Więźba dachowa stodół
a. Więźby stodół o konstrukcji krokwiowo-jętkowej i płatwiowo-kleszczowej ze stolcem podwójnym  
b. Więźby sochowe
c. Więźba sochowa z sochą podwójną
H. Wykonywanie konstrukcji więźb dachowych

7. Rusztowania i deskowania
A. Materiały i łączniki
B. Uwagi ogólne o konstrukcji i typy rusztowań
C. Rusztowania stojakowe

a. Elementy i budowa rusztowań stojakowych  
b. Ustawianie i rozbieranie rusztowań stojakowych  
c. Rusztowania drągowe
D. Rusztowania na wysuwnicach
E. Rusztowania wiszące
F. Rusztowania na kobyłkach
G. Rusztowania drabinowe (wiedeńskie)

8. Deskowania i stemplowania
A. Zasady ogólne
B. Krążyny
C. Deskowanie płyt

D. Deskowanie stropów Kleina i gęstożebro-wych
E. Deskowanie belek i stropów żebrowych
F. Deskowanie słupów
G. Deskowanie ścian
H. Rozbieranie deskowań

Rozdział trzeci
ROBOTY STOLARSKIE

1. Narzędzia i sprzęt stolarski  
A. Strugnica
B. Piły
C. Dłuta
D. Strugi
E. Wiertła
F. Pilniki do drewna

G. Obrabiarki stolarskie

2. Dobór i obróbka materiału
A. Sortowanie materiału
B. Mierzenie, rysowanie, przyrzynanie
C. Struganie

a. Struganie ręczne
b. Struganie mechaniczne
D. Oznaczanie złączy

3. Złącza stolarskie
A. Ogólne zasady łączenia drewna
B. Łączenie na długość
C. Łączenie na szerokość
D. Złącza poprzeczne

E. Złącza kątowe   
a. Złącza typu ramkowego
b. Sącza typu skrzynkowego
c. Wykonanie złącz wczepowych
F. Płyciny
G. Złącza słupkowe
H. Wzmacnianie złącz klejeniem

4. Okna
A. Cel, wielkość i sposób umieszczania okien
B. Odmiany okien
C. Konstrukcja okien

a. Elementy, przeznaczenie i wymiary okien
b. Ogólne zasady złącz okiennych
D. Obsadzenie okien w ścianach
E. Wietrznik

5. Drzwi i bramy
A. Drzwi

a. Wiadomości ogólne
b. Konstrukcja drzwi
B. Bramy i wrota

6. Okucia okien, drzwi i bram  
A. Okucia okienne i okuwanie okien
B. Okuwanie drzwi, bram i wrót

7. Szklenie

8. Schody drewniane
A. Wiadomości ogólne  
B. Rodzaje schodów

9. Gruntowanie i malowanie oraz politurowanie stolarki

Rozdział czwarty
ROBOTY DEKARSKIE

1. Uwagi ogólne

2. Pokrycia palne
A. Pokrycie słomą, trzciną i deskami
B. Pokrycie gontami

3. Pokrycia ogniochronne
A. Pokrycia dachówką

a. Krycie dachówką karpiówką
b. Krycie dachówką zakładkową
c. Krycie dachówką marsylską  
d. Krycie dachówką holenderską
B. Pokrycie azbestocementem (eternitem)
C. Pokrycie papą

a. Krycie pojedyncze w nakładkę
b. Krycie pojedyncze prostopadle do okapu — na listwy
c. Krycie podwójne
d. Konserwacja dachów papowych
D. Zakończenia i obróbki blacharskie przy robotach dekarskich
a. Okapy
b. Kosze
c. Kołnierze przy kominach
d. Podpórki pod ławy kominiarskie

Rozdział piąty
TABLICE OBLICZEŃ I WZORY

1. Pola figur płaskich
A. Trójkąt
B. Czworobok

a. Równoległobok  
b. Trapez
c. Czworobok dowolny  
C. Wielokąt
a. Wielokąt foremny
b. Wielokąt nieforemny
c. Koło  

2. Objętości niektórych brył
A. Sześcian
B. Graniastosłup  
C. Ostrosłup
D. Kula

3. Sposoby wykreślania linii krzywych
A. Elipsa
B. Linia koszowa

4. Miary
A. Miary długości
B. Miary powierzchni
C. Miary objętości
D. Miary wagi
E. Porównanie miar metrycznych z miarami angielskimi, polskimi i rosyjskimi

5. Ciężary objętościowe niektórych materiałów i konstrukcji
A. Materiały budowlane
B. Ciężar objętościowy metra sześciennego różnych gatunków drewnu w kilogramach (kg)
C. Ciężar stropów drewnianych

6. Obciążenie użytkowe stropów w kg/m

7. Analiza robót i przekroje drewna
A. Przekroje drewnianych belek stropowych w zależności od rozstawu i obciążenia

B. Zestawienie różnych robót ciesielskich
C. Przekroje krokwi drewnianych pod pokrycie papą i blachą
D. Przekroje krokwi drewnianych pod pokrycie dachówką
E. Zestawienie materiałów i robocizny potrzebnych do wykonania wiązania dachu
F. Zestawienie materiałów i robocizny potrzebnych do pokrycia dachu łatami
G. Zestawienie materiałów i robocizny potrzebnych do pokrycia 1 m2 dachu 
 
a. Krycie dachówką
b. Krycie papą i blachą
H. Zestawienie materiałów i robocizny potrzebnych do wykonania 1 mb rynien i rur spustowych
I. Smarowanie dachu papowego smołą

8. Kąty pochylenia dachu zależnie od sposobu pokrycia

9. Ciężar pokrycia dachowego wraz z ciężarem łacenia i krokwi w kilogramach

Opinię o Cieśla Stolarz Dekarz Poradnik napisał(a) Bartek Dodano: 30/01/2016

Polecam!

Ocena: 5 z 5 gwiazdek! [5 z 5 gwiazdek!]
Opinię o Cieśla Stolarz Dekarz Poradnik napisał(a) Barbara Dodano: 09/07/2015

Zamówienie zrealizowane na szóstkę,kurier dostarczył w określonym terminie. Polecam zakupy w tym sklepie. Pozdrawiam

Ocena: 5 z 5 gwiazdek! [5 z 5 gwiazdek!]
Opinię o Cieśla Stolarz Dekarz Poradnik napisał(a) Adam Dodano: 27/05/2014Ocena: 5 z 5 gwiazdek! [5 z 5 gwiazdek!]
Opinię o Cieśla Stolarz Dekarz Poradnik napisał(a) Andrzej Dodano: 10/10/2013

Świetna publikacja. Dużo ciekwych rozwiązań. Przekazana w bardzo prosty sposób. Polecm wszystkim

Ocena: 5 z 5 gwiazdek! [5 z 5 gwiazdek!]
Opinię o Cieśla Stolarz Dekarz Poradnik napisał(a) DANIEL Dodano: 20/07/2011

Książka rozwija temat dobrze. Dokładne rysunki..jednak opisy są mało szczegółowe z powodu trzech wątków.

Ocena: 4 z 5 gwiazdek! [4 z 5 gwiazdek!]
Opinię o Cieśla Stolarz Dekarz Poradnik napisał(a) Lidia Dodano: 06/01/2011Ocena: 5 z 5 gwiazdek! [5 z 5 gwiazdek!]
Ilość opinii 7
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 35 z 98 Następny Następny
Kategoria Budownictwo z drewna

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Usuwanie drzew i krzewów
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)